Kjøpsvilkår

 

XperiTech AS sine vilkår for salg formidlet gjennom www.campio.no og Campio mobilapplikasjon. 

 

Avtale om kjøp/leie av produkter/tjenester knyttet til overnatting og som formidles via Campio, inngås direkte mellom tilbyder av produkter/tjenester knyttet til overnatting (heretter benevnt "Utleier") og deg.

.

XperiTech AS opptrer kun som et mellomledd mellom deg og Utleier, ved å overføre de relevante opplysningene om avtalen/bookingen til Utleier og sende en bekreftelse på e-post for og på vegne av Utleier. Campio verken (videre)selger, leier ut eller tilbyr produkter/tjenester knyttet til overnatting

.

Informasjon som oppgis i forbindelse med ytelsen av vår tjeneste , er basert på informasjonen som Utleier har gitt til oss. Utleier holdes til enhver tid ansvarlig for at den informasjonen som vises på Campio, er eksakt, fullstendig og korrekt.

Alle priser i Campio er Utleiers priser. Betaling skjer ved reservasjonstidspunktet, og ved bestilling påløper det et servicegebyr til Campio ved bestilling. Alle priser er oppgitt inkl. merverdiavgift. Refusjon ved kansellering skjer i henhold til Utleiers definerte vilkår som opplyses om ved bestilling. Servicegebyret til Campio refunderes ikke.

Det gjelder ingen angrerett ved bestilling av produkter/tjenester gjennom Campio, utover de gjeldende avbestillingsvilkår Utleier har satt for sine produkter/tjenester i Campio.

XperiTech AS er ikke ansvarlig for Utleiers produkter/tjenester som presenteres på Campio. Eventuelle tvister knyttet til produktene/tjenestene som presenteres og formidles gjennom Campio, er XperiTech AS uvedkommende og skal håndteres direkte mellom deg og Utleier. 

Ved bestilling og betaling med kredittkort på Campio, aksepteres at Xperitech AS gjør dine personopplysninger knyttet til kjøpet tilgjengelig for Utleier og XperiTech AS.

Ved bestilling gjennom Campio aksepteres de vilkår Utleier oppstiller, herunder de til enhver tid gjeldende regler for vedkommende overnattingssted.